ĐÓNG

Thanh chống gió - SSC

Thanh chống gió

Chất liệu: Inox 304

Kích thước: 10 inch, 12 inch

Mô tả sản phẩm